Posts Tagged: Toán học

Kỷ niệm 100 năm định lý Emmy Noether

  MỘT NỮ THIÊN TÀI TOÁN HỌC TỪNG BỊ BỎ QUÊN: EMMY NOETHER Nguyễn Xuân Xanh   Trong đánh giá của phần lớn các nhà toán học có thẩm quyền đương thời, Fräulein Noether là thiên tài toán học sáng tạo quan trọng nhất được tạo ra từ lúc giáo dục đại học phụ nữ

Read on »