Posts Tagged: Toán học

Kỷ niệm 100 năm định lý Emmy Noether

100 NĂM ĐỊNH LÝ EMMY NOETHER MỘT NỮ THIÊN TÀI TOÁN HỌC TỪNG BỊ BỎ QUÊN Nguyễn Xuân Xanh   Trong đánh giá của phần lớn các nhà toán học có thẩm quyền đương thời, Fräulein Noether là thiên tài toán học sáng tạo quan trọng nhất được tạo ra từ lúc giáo dục đại

Read on »

Lời tựa cho quyển sách Thiên Tài và Số Phận

Lời tựa cho quyển sách THIÊN TÀI VÀ SỐ PHẬN Tác giả: Lê Quang Ánh   Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Xin giới thiệu với bạn đọc quyển sách đầu tay của Tiến Sĩ Lê Quang Ánh, California, người có tình yêu âm thầm và tâm huyết với toán học, và vì thế

Read on »