Posts Tagged: tuổi trẻ

100 năm ánh sáng lệch trên trời

Bài viết được đăng trên báo TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN ngày 1.12.2019   100 NĂM ÁNH SÁNG LỆCH TRÊN TRỜI 1919-2019 Nguyễn Xuân Xanh   Với thuyết tương đối Einstein, tư duy của nhân loại về vũ trụ đã bước lên tới một bậc thang mới. Tình huống này giống như một bức tường từng

Read on »

Diễn văn năm học mới

  KHOA HỌC, ĐẠI HỌC và LÝ TƯỞNG TUỔI TRẺ(1) Nguyễn Xuân Xanh                                                          Bạn đã sinh ra với tiềm năng. Bạn đã sinh ra với tư chất tốt và lòng tin. Bạn đã sinh ra với các lý tưởng và những giấc mơ. Bạn đã sinh ra với sự vĩ đại. Bạn đã

Read on »