Thế giới kinh doanh hôm nay và triết lý của Shibusawa Eiichi

 THẾ GIỚI KINH DOANH CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG HỌC HỎI MINH TRIẾT CỦA SHIBUSAWA EIICHI? Geoffrey Jones và Rei Morimoto Ngày 05 tháng 11, 2021  (Courtesy of Harvard Business School) Người dịch: Đỗ Thị Thu Trà và Lê Tùng Quân Lời nói đầu. Thế giới ngày càng nhiều tiền hơn, công nghệ ngày càng … Đọc tiếp Thế giới kinh doanh hôm nay và triết lý của Shibusawa Eiichi