Toán học và Nghệ thuật

  TOÁN HỌC và NGHỆ THUẬT [1] Nguyễn Xuân Xanh   Nhà hội họa, nhà thơ, nhà triết học và nhà khoa học tự nhiên, mỗi người tìm cách làm cho vũ trụ của anh ta, và cách cấu tạo của nó, trở thành tâm điểm của đời sống cảm xúc của họ. Albert Einstein … Đọc tiếp Toán học và Nghệ thuật