Trường học của Lý tính

  TRƯỜNG HỌC CỦA LÝ TÍNH Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Những dòng này đã được tác giả ghi lại từ nhiều năm trước, nay được bổ sung. Con đường của lý tính dài 2.500 năm. Ở đây tác giả chỉ ghi lại một số ý tưởng trong chuỗi phát triển lịch sử vô … Đọc tiếp Trường học của Lý tính