Trương Văn Tân: Lại lỡ một chuyến tàu

LẠI LỠ MỘT CHUYẾN TÀU Trương Văn Tân (Úc, 2011) (Viết cho Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm) Anh (…) thân mến, Nhân đọc những trao đổi của các anh chị hướng về quá khứ liên quan đến những ý tưởng và đóng góp to lớn của giáo sư Vũ Đình Hoè lúc sinh … Đọc tiếp Trương Văn Tân: Lại lỡ một chuyến tàu