Vài ngộ nhận về Albert Einstein

VÀI NGỘ NHẬN VỀ ALBERT EINSTEIN Nguyễn Xuân Xanh   Mỗi cậu học sinh trên đường phố Göttingen của chúng ta hiểu về hình học bốn chiều còn nhiều hơn Einstein. Mặc dù thế Einstein là người đã làm nên công trình chứ không phải những  nhà toán học. David Hilbert   Lời nói đầu. … Đọc tiếp Vài ngộ nhận về Albert Einstein