Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Merkel và Trump: có liên quan gì đến huấn nghiệp song hành tại Đức? « Diễn Đàn Khai Phóng
Hệ thống đào tạo song hành, nhất là cấp cao đẳng có một tầm quan trọng đặc biệt về mặt xã hội. Nếu đại học trước đây là vùng đất độc chiếm của những học sinh giàu và học giỏi, thì hệ thống song hành mở đường cho con em nhà nghèo và ngay cả những học sinh có tư chất kém hơn, vẫn có cơ hội thụ...read more ❯
Solar cells at Technische Rathaus - Stuhlinger, Freiburg
Freiburg is famous for its solar energy. Solar panels equipped many parts of the city and its surroundings. There is a Fraunhofer Institute about solar energy in Freiburg. This "Technische Rathaus" (Technical City Hall) is newly built, with solar panels at all the windows - a new remarkable style, like solar roofs in recent new...read more ❯
Day at the Museum – A resource for teaching and learning TRIZ
Bẵng đi khoảng 5 năm, thử xem lại tình hình phát triển của TRIZ, tôi bỗng nhận ra TRIZ đang có đất dụng võ ở Đức: Call for Chapter: TRIZ-Games and -Simulations – A Compendium for playful Learning and Teaching Structured Innovation Editors Prof. Dr.-Ing. Christian M. Thurnes Prof. for Logistics, Production and Innovation Management University...read more ❯
Wikipedia Bots Have Been Silently Battling For A Decade
Posted March 16, 2017 3:51 PM by Hannes Pathfinder Tags: AI crawler wikipedia I still remember the day a physics-major friend in college told me to “Look it up on Wikipedia” in 2005. It was the first I’d heard of the site, and after my first visit it quickly became a daily staple in my life. Wikipedia can be a panacea or kryptonite for the intellectually curious, depending...read more ❯
Sông Mê Kông kêu cứu: Phù sa không về, ĐBSCL lâm nguy
Theo giới chuyên gia trong nước lẫn quốc tế, lượng phù sa và các trầm tích khác đang sụt giảm nghiêm trọng ở lưu vực sông Mê Kông, nhất là ở vùng ĐBSCL. Không còn phù sa, đất đai bạc màu, đời sống người dân ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, một nguy cơ còn đáng sợ hơn rất nhiều là ĐBSCL có thể bị nhấn...read more ❯
Tesla is powering the Hawaiian island of Kauai with more than 54,000 solar panels and its giant battery packs
14 cent/kWh Each day approx. 5 hours peak sun light -> each kW investment yields 70 cent revenue per day.  13 MW solar farm * 0.7 USD/day= 13*10^3 kW * 0.7 $/(kW*day) = 9000 $/day.  About 3200000$/year, 64 M$ in 20 years.  It's difficult to guess how much they need to build the system (current price for solar panel is about 1$/W excluding battery and charging devices - >...read more ❯
Beall đóng cửa trang blog danh sách tạp chí dỏm
Beall đưa ra một ví dụ đáng kinh ngạc hơn: “tạp chí” PLOS ONE thu 1.350 USD cho mỗi bài báo của các tác giả ở các quốc gia thu nhập trung bình và cao, năm 2006 mới xuất bản 138 “công trình” nhưng đến năm 20124 đã xuất bản tới 23.464 “công trình” và trở thành “tạp chí khoa học” lớn nhất thế giới. “Thí...read more ❯
Rạng Đông ngày cuối Đông
Trong vườn nhà An - Đông (có chữ ở dưới...read more ❯
Emerging Technologies: Windows Subsystem for Linux · OpenDreamKit
With Docker and now Windows Subsystem for Linux, the software development under Linux is enough to be tested on Windows. Even Microsoft cannot resist the open source (Linux) movement. The Windows Subsystem for Linux does two main things:It enables with Windows NT kernel to understand the ELF binary format, and translate it, as closely as possible, to the binary format used by Windows.It...read more ❯