Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Ba lần đi tìm Hồ Dzếnh | Nguyễn Thị Ngọc Hải
http://www.viet-studies.net/NTNgocHai_HoDzenh.htm Bà là trí thức do Pháp đào tạo và chỉ mê văn học Pháp. Có lần bà bảo tôi,- lâu ngày chỉ nhớ đại ý là,- nguồn gốc cái tình căn bản làm nên áng văn chương chính là tình mẫu tử. Văn chương còn lại lâu bền chính vì nỗi buồn …”Và tôi biết tất cả những tác phẩm...read more ❯
Fewer numbers, better science : Nature News & Comment
http://www.nature.com/news/fewer-numbers-better-science-1.20858 We wanted to create policies that ensured individual researchers would be judged on their actual contributions and not the counts of their publications. And we wanted our research programmes to be geared towards creating societal impact and not just scientific...read more ❯
Top 5 Mechanical Engineering Glossaries
http://www.althoff-translations.de/mechanical-engineering-glossaries/ Over time I found a few online glossaries which I want to share with you. These are my top 5:   N° 5: item – Mechanical Engineering Terminology The company ‘item Industrietechnik GmbH’ created a brilliant English-German and German-English database with about 26,000 technical terms. According to the...read more ❯
Ten Simple Rules for Writing a Literature Review
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371%2Fjournal.pcbi.1003149 Rule 1: Define a Topic and Audience Rule 2: Search and Re-search the Literature Rule 3: Take Notes While Reading Rule 4: Choose the Type of Review You Wish to Write Rule 5: Keep the Review Focused, but Make It of Broad Interest Rule 6: Be Critical and Consistent Rule 7: Find a Logical Structure Rule 8: Make...read more ❯
Tễu - Blog: Đạo diễn Trần Văn Thủy và bộ phim tài liệu từng bị cấm
Đến ô Quan Chưởng tìm Văn bia của Tổng đốc Hoàng Diệu, đến gặp ông Nguyễn Vinh Phúc, gặp cụ Trần Huy Bá ông mới bừng tỉnh ra một điều: những giá trị tinh thần của dân tộc thì tồn tại vĩnh cửu. “Thế thì thôi, đừng làm làm cái đẹp về mặt cảnh quan khi nó không còn, không có nữa. Hãy tìm đến những...read more ❯
Tiến sĩ chân trong chân ngoài, chạy sô khắp các trường
Có thay đổi đến mấy việc kiểm soát chất lượng đào tạo tiến sĩ cũng thế thôi. Bản chất cách làm của Bộ GD&ĐT là "ăn xổi", muốn sử dụng hệ thống ranking học thuật có sẵn của thế giới để phân loại nhân lực CHO NHANH. Tư duy tìm lợi ích "nhanh, tiện" cũng được truyền xuống cả hệ thống bên dưới....read more ❯
Trách nhiệm xã hội của phần tử trí thức trong mối quan hệ với chính quyền
http://www.viet-studies.net/kinhte/TranVanChanh_TrachNhiemTriThuc.htm Do cần tranh thủ để đạt một số điều kiện ưu tiên cho con đường thăng tiến của bản thân và gia đình, một số trí thức lần hồi bị thui chột sĩ khí, không dám phê phán hoặc nói lên sự thật; nếu có điều chi bức xúc thì họ cũng âm thầm chịu đựng cho...read more ❯
Waldkindergarten - Nhà trẻ trong rừng
My daughter is going to a forest kindergarten. They promote outside activities, hence there is a modest room for indoor activities (with a small kitchen and dining table for a brunch), with almost no toys. The house is an old and unused mill, rented to the non-profit club running the kindergarten. Children from 3 years come to the kindergarten in the morning, from 8:30 to 13:00. Once per...read more ❯
Great Books of the Western World
Selected important books in the Western Civilization, edited in a series. University of Adelaide provides electronic books that can be read via web browser or ebook readers (ePub and Kindle file types). Some worlds about the story: Among the original students was William Benton, future US Senator and later CEO of the Encyclopædia Britannica. He proposed selecting the greatest books of the...read more ❯