Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Dịch giả Vũ Danh Tuấn
Zing có mục giới thiệu về các tác giả, dịch giả. XUẤT BẢN TÁC GIẢ Vũ Danh Tuấn: 'Dịch giả của động vật' ưa xê dịch Với 19 cuốn sách dịch đã xuất bản về động vật, Vũ Danh Tuấn được nhiều người yêu mến gọi là “Dịch giả của động vật”. Nhưng anh tự nhận xét, từ “ưa xê dịch” mới...read more ❯
Thơ cảm khái của một bạn trẻ năm 2013
YÊU (Bài cảm nhận về EXPECT 8)   Thổn thức đêm nay trăn trở nhiều  Bèn cầm cây bút viết thư yêu Yêu nước, yêu non, yêu cuộc sống Yêu giống, yêu nòi, yêu núi sông Yêu miền quê, bãi mía cánh đồng Yêu cây cỏ, xót cánh rừng biến mất Có những lo toan có thật Đất mất rừng, người còn thở oxy? Có...read more ❯
How to Download Subtitles From YouTube
Many videos on YouTube contain subtitiles on different languages and if you would like to download such video, probably you will need to download subtitiles too. You can download simple subtitiles as well as transcribed with 4K Video Downloader. As a result, you obtain srt. file supported by most of modern video players. Please, follow few simple steps to download the video with subtitles...read more ❯
Starting Up in the Translation Business
Even with the help of Swedish university Karolinska Institutet to set up the business, and she wrote this advice in such a confident tone, the website of her business Sensusonline.com did not survive after 15 years. Translation business was hard! --- "Oh, that is such a risk!! You are so brave!" That is the response I get from people when I tell them that I have started my own translation...read more ❯
How (freelance translators) to Work With Translation Agencies
Working with Translation Agencies For freelance translators just beginning their careers, the decision to work with a translation service provider rather than directly with clients can be a great choice for getting started on the right path while securing both a consistent flow of projects and a steady income stream. Even experienced translators may find working with a translation agency...read more ❯
Charles Eisenstein - Tôi không muốn hưởng lợi trên sự đau khổ của người khác
Charles Eisenstein - Tôi không muốn hưởng lợi trên sự đau khổ của người khác YESTERDAY · PUBLIC Tôi đang viết những dòng chữ này khi đang ở một sân bay lớn. Hàng ngàn người đang làm các công việc khác nhau có liên quan đến sân bay này, nhưng chỉ một số ít trong số các công việc đó thực sự thích...read more ❯
How can a non-religious person be called?
If, one way or another, you’ve left religion behind, and if you’ve been unsure what to call yourself, you might try on one of these: 1. Atheist.  The term atheist can be defined literally as lacking a humanoid god concept, but historically it means one of two things.  Positive atheism asserts that a personal supreme being does not exist.  Negative...read more ❯
FreeMindViewer
https://github.com/JirkaDellOro/FreeMindViewer/blob/master/README.md Advantages:  - only requires JavaScript to display the mindmap - can accept mindmap files from external web address, so it is enough to use free hosting of Github to view mindmaps online - open source, with MIT license Disadvantages:  - only parse basic properties of the nodes (e.g. text color is displayed, but...read more ❯
Giáo sư Hoàng Tụy 90 tuổi
  GS Hoàng Tụy Một nhà toán học và giáo dục lớn của Việt Nam Nguyễn Xuân Xanh Cập nhật (16/7/2019) Giáo sư Hooàng Tụy đã vĩnh viễn ra đi trong nỗi thương tiếc của bao nhiêu người Việt Nam có tấm lòng với nền giáo dục nước nhà. Sáng ngày 25/2/2019, tức gần 4 tháng trước, tôi có may mắn được anh Văn...read more ❯