Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Sách cho Thành phố
  SÁCH CHO THÀNH PHỐ Và THÀNH PHỐ SÁCH Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Đây là bài phát biểu ngắn tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (1977-2017) được tổ chức sáng ngày 1, tháng 2, năm 2018.   Tôi rất vui mừng được phép có đôi lời phát biểu tại diễn...read more ❯
Chapter 13. Translation memories
http://omegat.sourceforge.net/manual-latest/en/chapter.translation.memories.html To test this feature, it should be useful to generate TMX with all segments and empty targets: 4. Pseudo-translated memory Note Of interest for advanced users only! Before segments get translated, you may wish to pre-process them or address them in some other way than is possible with OmegaT. For example,...read more ❯
Gitlab due dates to Google Calendar
https://gitlabcalendar.kontrollfeld.com/ Push  GitLab issue due dates to your  Google...read more ❯
Zapier - automatic triggers and actions between different web services
https://zapier.com/help/plans-pricing/ Two-step Zap A Two-step Zap is comprised of oneTrigger and one Action step. Using our Gmail to SMS Zap as an example: Trigger - Gmail "New Email" Action - SMS by Zapier "Send SMS" action As you can see on the screenshot, this Zaphas one Trigger and one Action step making it a...read more ❯
Đánh giá chất lượng bản dịch
Dự án QT21 của EU xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch thuật, gọi là bộ thước đo chất lượng đa chiều (MQM - Multidimensional Quality Metrics), tóm tắt dưới đây:   The 19 issues are defined in the MQM core as follows: Accuracy (accuracy) Addition (addition) Mistranslation (mistranslation) ...read more ❯
Tại sao cần giáo dục khai phóng?
  TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG? Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Tiểu luận dẫn nhập dưới đây được viết cuối năm 2016 cho quyển sách “Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng”, bản tiếng Anh: “In Defense of a Liberal Education”, của Fareed Zakaria, do tôi chủ trì vừa mới ra mắt tại Cty sách Thời Đại...read more ❯
Lời tựa cho quyển sách Thiên Tài và Số Phận
Lời tựa cho quyển sách THIÊN TÀI VÀ SỐ PHẬN Tác giả: Lê Quang Ánh   Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Xin giới thiệu với bạn đọc quyển sách đầu tay của Tiến Sĩ Lê Quang Ánh, California, người có tình yêu âm thầm và tâm huyết với toán học, và vì thế đã dành hết thì giờ và công sức để...read more ❯
Vì một Trái Đất ta cùng hát
Hôm qua gia đình tôi dẫn con đi tìm hiểu một trường học nhân ngày họ mở cửa giới thiệu cho học sinh và phụ huynh tiềm năng (open day). Các em trong trường đó có trình diễn bài hát của thổ dân châu Mỹ: Text: 8 x Taino tee wakee ata (ausgesprochen: Taino ti waki ata) 8 x Für die Erde singen wir, Steine, Pflanzen, Mensch und...read more ❯
Tilde Terminology
Tilde is a good resource for terminology look up, it can be integrated to OmegaT, Wordfast Anywhere or SDL Trados (three most used CAT software/platform). It only supports 25 languages in Europe. Free for 250 terms per day: https://www.tilde.com/products-and-services/terminology-services/pricing Language and Domain Coverage Tilde Terminology searches through millions of terms in various...read more ❯