Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Hướng dẫn cách chia sẻ glossary như một thư mục git trên internet
Để chia sẻ dữ liệu thuật ngữ cho các dự án dịch dựa trên công cụ git, cách làm là đưa file glossary vào một git repository ở một máy chủ git trên mạng internet. Công cụ git hiện nay được dùng nhiều trong giới lập trình, tuy nhiên để học cách dùng git thành thạo cũng tốn công sức. Bài này hướng dẫn người chưa...read more ❯
Xây dựng thuật ngữ và dùng trong phần mềm hỗ trợ nhóm dịch
Thuật ngữ là thành phần cơ sở cho việc dịch các tài liệu chuyên ngành. Người đọc sách dịch có kỳ vọng là thuật ngữ chuyên ngành được dùng thống nhất ở tất cả các sách. Tuy nhiên thực tế ở Việt Nam là một thuật ngữ, đặc biệt ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, có thể được các dịch giả dịch thành...read more ❯
Nhà nước đổi mới sáng tạo
NHÀ NƯỚC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Nguyễn Xuân Xanh & Phạm Xuân Yêm Lời nói đầu. Bài viết dưới đây của chúng tôi dành cho số Xuân của báo Khoa học và Phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ theo lời mời của họ, với chủ đề Đổi mới sáng tạo. Nhưng để có sự đổi mới cho toàn xã hội, chúng tôi nghĩ,...read more ❯
Gia đình Bernoulli: một dòng họ Toán học
Xin xem bài viết trong file sau: https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/Gia_dinh_Bernoulli.pdf Qua lịch sử, ta thấy có rất nhiều người có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Toán học. Nhưng sự đóng góp to lớn cho Toán học trong nhiều ngành khác nhau của một dòng họ, một gia đình thì chỉ có...read more ❯
The Rise of China and the Fall of the ‘Free Trade’ Myth - The New York Times
https://mobile.nytimes.com/2018/02/07/magazine/the-rise-of-china-and-the-fall-of-the-free-trade-myth.html A great storytelling explanation on free trade, protectionism, and their effects in economic development as well as political influence of major nations. By Pankaj Mishra. Trần Hữu Dũng thông tin thêm: Sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự sụp đổ của huyền...read more ❯
Children's Picture Books (Bookshelf) - Gutenberg
A picture book is a popular form of illustrated literature—more precisely, a book with comparatively few words and at least one picture on each of its openings—popularized in the 20th century Western world. The illustrations in picture books use a range of media from oil painting to collage to quilting, but are most commonly watercolor or pencil drawings. Picture books are most often...read more ❯
Children books | The Public Domain Review
The Great Books | Access Foundation
________________________________________________ 01  Hammurabi (18th c. BCE) to John Milton (1608) ________________________________________________ Hammurabi (c. 1790 BCE) The Code of Hammurabi Homer (c. 9th Century BCE) Online Works Godaddy vs Web.com The Homeric Hymns Epigrams of Homer Iliad Odyssey Epic of Gilgamesh (c. 2000 BCE) [Gilgamesh Summary] The...read more ❯
The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind
EPUB format, also available for Kindle or in PDF In this enlightening book James Boyle describes what he calls the range wars of the information age—today’s heated battles over intellectual property. Boyle argues that just as every informed citizen needs to know at least something about the environment or civil rights, every citizen should also understand intellectual property law....read more ❯