Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Một nhà trí thức trong cách mạng và trong đổi mới (Phan Anh)
Phan Anh nói về việc thực dân Pháp điều hướng thanh niên vào hoạt động Hướng đạo để làm một cái "xú-páp" cho bớt sôi sục đấu tranh, và các nhà cách mạng đã chọn nguồn từ tổ chức Hướng đạo để làm nòng cốt quy tụ thanh niên, ví dụ như Hoàng Đạo Thúy: Khi chúng tôi lập ra Bộ Thanh niên, chúng tôi đã...read more ❯
Bài học thành công của Singapore: Nỗ lực phi thường để trở nên khác biệt
Các nguyên tắc chiến lược tạo nên thành công của Singapore trong suốt chặng đường phát triển của đất nước này kể từ những năm 60 của thế kỷ trước bao gồm 7 trụ cột, có tính liên thông và mục tiêu xuyên suốt là đặt lợi ích của con người, người dân vào trung tâm phụng sự của hệ thống công và mọi...read more ❯
Was America Duped at Khe Sanh? - The New York Times
At the Battle of Ap Bac, in January 1963, a force of 1,500 South Vietnamese, despite superior firepower, was decimated by a few hundred Vietcong. Johnson’s top aides offered two solutions to the American president: get in or get out. Clad in the panoply of American exceptionalism, Johnson opted for the former and turned to Westmoreland to lead the charge at the head of the Military Assistance...read more ❯
I’ve Got Your Missing Links Right Here (18 July 2015) | Ed Yong
Sign up for The Ed’s Up—a weekly newsletter of my writing plus some of the best stuff from around the Internet.   Top picks “On the face of it, earthquakes seem to present us with problems of space: the way we live along fault lines, in brick buildings, in homes made valuable by their proximity to the sea. But, covertly, they also present us with problems of time.” The...read more ❯
Public engagement for researchers: a practical guide
This guide is very practical and useful for communicating scientific matters with the public. At the request of the National Institute for Health Research, Sense about Science has developed this practical guide for researchers to successfully involve the public in communicating their findings. Nowadays, public engagement is highly encouraged among researchers. In this guide, you...read more ❯
Namespaces (C++)
The latest version of this topic can be found atNamespaces (C++). A namespace is a declarative region that provides a scope to the identifiers (the names of types, functions, variables, etc) inside it. Namespaces are used to organize code into logical groups and to prevent name collisions that can occur especially when your code base includes multiple libraries. All identifiers at namespace...read more ❯
Dịch giả Vũ Danh Tuấn
Zing có mục giới thiệu về các tác giả, dịch giả. XUẤT BẢN TÁC GIẢ Vũ Danh Tuấn: 'Dịch giả của động vật' ưa xê dịch Với 19 cuốn sách dịch đã xuất bản về động vật, Vũ Danh Tuấn được nhiều người yêu mến gọi là “Dịch giả của động vật”. Nhưng anh tự nhận xét, từ “ưa xê dịch” mới...read more ❯
Thơ cảm khái của một bạn trẻ năm 2013
YÊU (Bài cảm nhận về EXPECT 8)   Thổn thức đêm nay trăn trở nhiều  Bèn cầm cây bút viết thư yêu Yêu nước, yêu non, yêu cuộc sống Yêu giống, yêu nòi, yêu núi sông Yêu miền quê, bãi mía cánh đồng Yêu cây cỏ, xót cánh rừng biến mất Có những lo toan có thật Đất mất rừng, người còn thở oxy? Có...read more ❯
How to Download Subtitles From YouTube
Many videos on YouTube contain subtitiles on different languages and if you would like to download such video, probably you will need to download subtitiles too. You can download simple subtitiles as well as transcribed with 4K Video Downloader. As a result, you obtain srt. file supported by most of modern video players. Please, follow few simple steps to download the video with subtitles...read more ❯