Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Tại sao cần giáo dục khai phóng?
  TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG? Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Tiểu luận dẫn nhập dưới đây được viết cuối năm 2016 cho quyển sách “Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng”, bản tiếng Anh: “In Defense of a Liberal Education”, của Fareed Zakaria, do tôi chủ trì vừa mới ra mắt tại Cty sách Thời Đại...read more ❯
Lời tựa cho quyển sách Thiên Tài và Số Phận
Lời tựa cho quyển sách THIÊN TÀI VÀ SỐ PHẬN Tác giả: Lê Quang Ánh   Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Xin giới thiệu với bạn đọc quyển sách đầu tay của Tiến Sĩ Lê Quang Ánh, California, người có tình yêu âm thầm và tâm huyết với toán học, và vì thế đã dành hết thì giờ và công sức để nghiên...read more ❯
Vì một Trái Đất ta cùng hát
Hôm qua gia đình tôi dẫn con đi tìm hiểu một trường học nhân ngày họ mở cửa giới thiệu cho học sinh và phụ huynh tiềm năng (open day). Các em trong trường đó có trình diễn bài hát của thổ dân châu Mỹ: Text: 8 x Taino tee wakee ata (ausgesprochen: Taino ti waki ata) 8 x Für die Erde singen wir, Steine, Pflanzen, Mensch und...read more ❯
Tilde Terminology
Tilde is a good resource for terminology look up, it can be integrated to OmegaT, Wordfast Anywhere or SDL Trados (three most used CAT software/platform). It only supports 25 languages in Europe. Free for 250 terms per day: https://www.tilde.com/products-and-services/terminology-services/pricing Language and Domain Coverage Tilde Terminology searches through millions of terms in various...read more ❯
OPUS - an open source parallel corpus
Some useful resources for translation between European languages (no Vietnamese), e.g. translation memory from well-known books, TED talks or other translations that were "aligned" automatically and with human review: Books - A collection of translated literature (Books.tar.gz - 535 MB). One man is behind it: the Hungarian translator and part time Perl programmer András Farkas:...read more ❯
META (Multilingual Europe Technology Alliance) Prize
The groups winning META Prize are big names, who have contributed to the community useful and practical products for translation and multilingual communications, for example: MOSES: statistical engine for machine translation DGT: alignment of a hugh open database to make pairs of sentences between different languages used in EU. See their results provided through the OPUS...read more ❯
Speech Kitchen's Virtual Machines
The Speech Recognition Virtual Kitchen, maintained by professors from CMU, OSU and MNSU. Their website: http://speechkitchen.org and repository: https://github.com/srvk Listed below are a few of our speech kitchen virtual machines Prix Fixe — a basic virtual machine for beginners. Excelsior! Interaction in Virtual Worlds — a speech dialog system in a Virtual World. ...read more ❯
srvk/eesen-transcriber: EESEN based offline transcriber using models trained on TEDLIUM and Cantab Research
Chương trình này dùng để transcribe (nghe lời nói viết thành chữ) audio và video. Họ giới thiệu là dùng mạng nơ-ron để dạy engine học, dựa trên một số dữ liệu mở. eesen-transcriber This Virtual Machine implements a system that can transcribe and/ or sub-title pretty much any audio or video file. It will separate speech from non-speech, identify...read more ❯
GitHub vs. Bitbucket vs. GitLab vs. Coding – flow.ci – Medium
Free plan của Gitlab cho unlimited private repos & collaborators. GitHub supports: - The import of Git, SVN, HG, TFS. GitLab supports:  -The import of Git. -Easy import from other services GitHub, Bitbucket, Google Code, Fogbugz. Coding supports:  - The import of Git, SVN, HG. Bitbucket supports: - The import of Git, CodePlex, Google Code, HG, SourceForge, SVN. Free...read more ❯