Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Starting Up in the Translation Business
Even with the help of Swedish university Karolinska Institutet to set up the business, and she wrote this advice in such a confident tone, the website of her business Sensusonline.com did not survive after 15 years. Translation business was hard! --- "Oh, that is such a risk!! You are so brave!" That is the response I get from people when I tell them that I have started my own translation...read more ❯
How (freelance translators) to Work With Translation Agencies
Working with Translation Agencies For freelance translators just beginning their careers, the decision to work with a translation service provider rather than directly with clients can be a great choice for getting started on the right path while securing both a consistent flow of projects and a steady income stream. Even experienced translators may find working with a translation agency...read more ❯
Charles Eisenstein - Tôi không muốn hưởng lợi trên sự đau khổ của người khác
Charles Eisenstein - Tôi không muốn hưởng lợi trên sự đau khổ của người khác YESTERDAY · PUBLIC Tôi đang viết những dòng chữ này khi đang ở một sân bay lớn. Hàng ngàn người đang làm các công việc khác nhau có liên quan đến sân bay này, nhưng chỉ một số ít trong số các công việc đó thực sự thích...read more ❯
How can a non-religious person be called?
If, one way or another, you’ve left religion behind, and if you’ve been unsure what to call yourself, you might try on one of these: 1. Atheist.  The term atheist can be defined literally as lacking a humanoid god concept, but historically it means one of two things.  Positive atheism asserts that a personal supreme being does not exist.  Negative...read more ❯
FreeMindViewer
https://github.com/JirkaDellOro/FreeMindViewer/blob/master/README.md Advantages:  - only requires JavaScript to display the mindmap - can accept mindmap files from external web address, so it is enough to use free hosting of Github to view mindmaps online - open source, with MIT license Disadvantages:  - only parse basic properties of the nodes (e.g. text color is displayed, but...read more ❯
Giáo sư Hoàng Tụy 90 tuổi
  GS Hoàng Tụy Một nhà toán học và giáo dục lớn của Việt Nam Nguyễn Xuân Xanh Cập nhật (16/7/2019) Giáo sư Hooàng Tụy đã vĩnh viễn ra đi trong nỗi thương tiếc của bao nhiêu người Việt Nam có tấm lòng với nền giáo dục nước nhà. Sáng ngày 25/2/2019, tức gần 4 tháng trước, tôi có may mắn được anh Văn...read more ❯
Tình yêu khoa học hay Lý tính thời Trung cổ
  NHỮNG QUYỂN SÁCH MUỐN “GỬI HƯƠNG CHO GIÓ” Nguyễn Xuân Xanh   Chúng ta sinh ra là những sinh vật có lý tính. John Locke Lời nói đầu. Dưới đây là những quyển sách mà tôi ít nhiều đã can dự dưới các hình thứ khác nhau, như biên soạn, dịch, chủ trì, đồng chủ biên, viết lời tựa, đã được xuất...read more ❯
Lời tựa cho Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại
  GIỚI THIỆU và CẢM NGHĨ Cho quyển Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại1 Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Dưới đây là bài viết giới thiệu quyển Cuộc cạnh tranh Chất xám vĩ đại của tác giả Ben Wildavsky, người dịch: Tô Diệu Lan, của Đại học Hoa Sen và nxb Tri Thức, trong khuôn khổ kỷ niệm 200 năm Kỷ yếu...read more ❯
Hạt Higgs - Con đường phát minh và khám phá "Hạt của Chúa"
HẠT HIGGS CON ĐƯỜNG PHÁT MINH VÀ KHÁM PHÁ “HẠT CỦA CHÚA” TÁC GIẢ JIM BAGGOTT Nguyễn Trọng Hiền, Phạm Xuân Yêm và Nguyễn Xuân Xanh chủ trì, hiệu đính và viết lời tựa Lời nói đầu. Hạt Higgs sau nửa thế kỷ đã được tìm thấy bởi máy gia tốc LHC, Large Hadron Collider, ở CERN, một khám phá đầy cảm xúc và...read more ❯