Tại họp báo Chính phủ Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm, Bộ Công Thương đã tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động của VINASTAS. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, VINASTAS đã có các nhiều sai phạm. Thứ nhất, kết quả khảo sát nước mắm của VINASTAS không tin cậy và minh bạch do không xây dựng Đề án và Kế hoạch khảo sát rõ ràng; việc khảo sát chủ yếu do Chủ tịch Hội và một số cá nhân thực hiện; nhiều khâu không được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giám sát; quá trình lấy mẫu thiếu tin cậy, không đúng quy định; việc khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ của Công ty TNHH Liên doanh T&A Ogilvy, không đảm bảo tính độc lập theo quy định.

Thứ hai, việc VINASTAS công bố thông tin sai về chất lượng nước mắm vừa qua có dấu hiệu vi phạm quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm (đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh) và Khoản 6 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác). Các sai phạm của VINASTAS đã được Bộ Công Thương làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/xu-ly-nghiem-vinastas-do-sai-pham-ve-cong-bo-thong-tin-nuoc-mam-20161129194447088.htm

Xử lý vụ công ty T&A Ogilvy điều khiển báo Thanh Niên & Vinastas gây khủng hoảng truyền thông về nước mắm
Tagged on:     
%d bloggers like this: