Thứ trưởng bộ KHCN Bùi Thế Duy đề cao mục tiêu có công nghệ nhận dạng mặt người, chắc là vì chính phủ muốn học theo Trung Quốc để giám sát dân chúng mọi nơi mọi lúc, cho dễ kiềm chế xã hội. Tương lai như trong tiểu thuyết “1984” của Orwell chắc sắp xảy đến với Việt Nam. Đáng tiếc!

Thứ hai, ông Duy nhắc tới việc cần định hướng phát triển sản phẩm cuối cùng trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo.

“Chúng ta phải chọn hướng nào? Vì mình đầu tư bao nhiêu thì người ta cũng đã và sẽ đầu tư như vậy. Ví dụ như công nghệ nhận dạng mặt người, bao giờ Việt Nam làm được sản phẩm ấy cạnh tranh được với các nước lớn?”, ông lấy ví dụ.

Source: http://m.vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/100-nhan-ta-i-hie-n-ke-cmcn-4-0-cuo-c-choi-lo-n-la-m-sau-va-co-ta-m-472136.html

100 nhân tài hiến kế CMCN 4.0: Cuộc chơi lớn, làm sâu và có tầm
Tagged on:             
%d bloggers like this: