Trang web này của một công ty bán đồ chơi thí nghiệm cho trẻ em, có nhiều bài hướng dẫn làm thí nghiệm với hình ảnh minh họa:

https://www.kiwico.com/diy/Science-Projects-for-Kids—1000plus-Free-Science-Experiments/3

(công ty này chắc của một bà mẹ gốc Trung Quốc sống ở Mỹ làm ra)

Tài liệu thí nghiệm khoa học cho trẻ em
Tagged on:     
%d bloggers like this: