Ý tưởng từ bé An (8/2019): làm máy nhận biết được các thông điệp dành cho người câm điếc (ngôn ngữ bằng tay), rồi chuyển thành ngôn ngữ bình thường. Dạng máy phiên dịch để người câm điếc và người nghe nói bình thường trò chuyện với nhau.

Ý tưởng của bố Đăng (3/9/2019): làm trang web dạng “wiki who is who”, để mọi người “sắp xếp” những người mà họ mến phục lên bản đồ Việt Nam. Một câu lấy từ truyện Kiều để nói về việc lựa chọn nhân vật của mình: Khen cho con mắt tinh đời, “anh hùng đoán giữa trần ai mới già”.

Vài ý tưởng
Tagged on:     
%d bloggers like this: