Ngành công nghiệp rượu bia khống chế truyền thông, dập tin về vụ hiếp dâm tập thể trẻ vị thành niên

Nguồn tin: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214908842689581&id=1083156626 BỘC LỘ “KẺ GIẤU MẶT” TRONG  VỤ HIẾP DÂM TẬP THÊ TRẺ VI THÀNH NIÊN   Bài viết về vụ học sinh trung học hiếp dâm tập thể ở Triệu Phong Quảng trị, tôi cố gắng đưa người