Dịch thuật với công cụ CAT / OmegaT

Cập nhật phần mềm OmegaT để dịch nhóm

Một năm trước chúng tôi xây dựng mô hình dùng OmegaT để làm việc nhóm, lúc đó phần mềm OmegaT có phiên bản mới nhất là 4.1.4. Chức năng làm việc nhóm (team project) có một trục trặc là mỗi khi máy tính bị mất kết nối internet mà người dùng kết thúc phiên làm việc nhóm, thì OmegaT tự động chuyển hẳn dự án thành dự án cá nhân, cắt bỏ thông tin kết nối với kho lưu trữ team project trên mạng.

Ở bản cập nhật OmegaT 4.1.5 update 2 vào tháng 9/2018, họ yêu cầu tất cả mọi người dùng OmegaT 4 để dịch nhóm hãy nâng cấp lên phiên bản này, để sửa lỗi mất kết nối internet như trên. Giải pháp của OmegaT là khi mất kết nối internet thì dự án chuyển thành làm việc offline, khi có internet thì lại tự động kết nối online.

OmegaT 4.1.5 update 2 is a maintenance release, especially important for team project users. All OmegaT 4 team project users should migrate to this version.

It’s now possible to use two methods of authentication (username/password or API key) for IBM Watson machine translation.

In team projects, OmegaT will switch automatically to offline or online mode according to the state of the network connection. This was the case with 3.6, but had never been implemented in OmegaT 4.

A bug in 4.15 update 1 prevented OmegaT to download all files from team projects. This is now fixed.

Vào thời điểm này, tháng 4/2019, đã có phiên bản OmegaT 4.1.5 update 4. Thông tin phần mềm: http://omegat.org