Dịch thuật với công cụ CAT

Hướng dẫn sử dụng Google Translator Toolkit để dịch thuật online

Địa chỉ trang web Google Translator Toolkit (GTT): https://translate.google.com/toolkit

Đây là một công cụ CAT với những chức năng cơ bản, đủ dùng cho phần lớn người dịch nghiệp dư và bán chuyên nghiệp. Lợi thế lớn nhất của GTT là môi trường làm việc trực tuyến, nhiều người cùng cộng tác được qua mạng internet, chỉ cần sử dụng trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm gì (giống như dùng Google Docs).

Screencast này hướng dẫn các thao tác để tải một file lên GTT để chuẩn bị dịch, và kết hợp sử dụng máy dịch tự động của Google: https://www.youtube.com/watch?v=DMA8r4s9BZ0

Dưới đây là một hình minh họa giao diện dịch online với GTT, với những chức năng chính của một phần mềm CAT.

Một số đặc điểm chính của Google Translator Toolkit khi dịch trên web

Một số đặc điểm chính của Google Translator Toolkit khi dịch trên web

 

Cách Google Translator Toolkit dùng màu chữ để báo hiệu về kết quả tra cứu dữ liệu dịch (translation memory)

Cách Google Translator Toolkit dùng màu chữ để báo hiệu về kết quả tra cứu dữ liệu dịch (translation memory)

 

Chức năng tìm kiếm các câu trùng lặp và chép nội dung dịch cho thống nhất

Chức năng tìm kiếm các câu trùng lặp và chép nội dung dịch cho thống nhất

 

Chức năng bình luận (comment) trong khi dịch

Chức năng bình luận (comment) trong khi dịch

 

Chức năng giữ các đánh dấu chuyển đổi định dạng chữ trong một câu bằng placeholders

Chức năng giữ các đánh dấu chuyển đổi định dạng chữ trong một câu bằng placeholders