Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 21/7/2024. Nội dung seminar này triển khai tiếp chủ đề về phương pháp phân tích nguyên nhân gốc rễ, chú trọng vào giới thiệu công cụ hữu ích để vẽ bản phân tích nguyên nhân gốc rễ cho vấn đề. Seminar này là phần tiếp theo của Seminar phát triển TRIZ tháng...

Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 16/6/2024. Trong seminar này, diễn giả Ngô Thanh Liêm sẽ trình bày về một case study: áp dụng quy trình tư duy TRIZ để giải quyết một vấn đề về an toàn lao động. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/1466874650636750 – Thời gian: 17h -18h30, ngày...

Seminar phát triển TRIZ tháng 5/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 5/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 19/5/2024. Trong seminar này, diễn giả Lưu Thị Nhạn sẽ trình bày tóm tắt để người tham gia cùng thảo luận về một bài báo mô tả việc áp dụng TRIZ trong thiết kế robot. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/1468632540414337 – Thời gian: 17h -18h30,...

Seminar phát triển TRIZ tháng 4/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 4/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 21/4/2024. Trong seminar này, diễn giả Doãn Minh Đăng sẽ trình bày về các nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong TRIZ. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/1108168920241064 – Thời gian: 17h -18h30, ngày chủ nhật 21/4/2024 – Tiêu đề: Các nguyên tắc sáng tạo cơ...

Seminar phát triển TRIZ tháng 3/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 3/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 24/3/2024. Trong seminar này, diễn giả Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) sẽ trình bày kết quả nghiên cứu về sáng tạo và đổi mới ở doanh nghiệp. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/980964143446338 – Thời gian: 17h -18h30, ngày chủ nhật 24/3/2024 – Tiêu đề: Một...

Seminar phát triển TRIZ tháng 1/2024

Seminar phát triển TRIZ tháng 1/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 21/1/2024. Nội dung của seminar này tập trung vào phương pháp Cause-effect chain analysis (CECA) để phân tích các vấn đề nhỏ của bài toán. Phương pháp này thường được sử dụng trong quá trình xác định vấn đề (xin xem lại nội dung Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023 về quy...

Seminar phát triển TRIZ tháng 12/2023

Seminar phát triển TRIZ tháng 12/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 10/12/2023. Seminar này tập trung cho hỏi đáp về TRIZ, do một trong những giảng viên kỳ cựu về TRIZ phụ trách giải đáp. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/258732940537953/ – Thời gian: 17h -18h30, chủ nhật ngày 10/12/2023 – Tiêu đề: Hỏi đáp về việc...

Seminar phát triển TRIZ tháng 11/2023

Seminar phát triển TRIZ tháng 11/2023 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 12/11/2023. Trong seminar này, diễn giả Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) sẽ trình bày kinh nghiệm đào tạo và tư vấn áp dụng TRIZ ở một trong doanh nghiệp đầu tiên mời anh đến tư vấn. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/2071680723176129 – Thời gian: 17h...

Seminar phát triển TRIZ tháng 10/2023

Seminar phát triển TRIZ tháng 10 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 15/10/2023, với nội dung cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học của cộng đồng TRIZ quốc tế. Xin mời các bạn đăng ký tham dự ở địa chỉ: https://www.facebook.com/events/1336132223963405 – Thời gian: 17h -18h30, chủ nhật ngày 15/10/2023 – Tiêu đề: Cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học về TRIZ trên...

Back to Top