Các hiệu ứng khoa học để tham khảo với TRIZ: Hóa học (hiện tượng -> chức năng)

Các hiệu ứng trong lĩnh vực hóa học Bảng tra cứu: từ mỗi hiện tượng, cho biết nó có thể thực hiện được các chức năng nào Xem thêm: bảng sắp xếp theo chiều tra cứu ngược lại (https://rosetta.vn/triz/cac-hieu-ung-khoa-hoc-de-tham-khao-voi-triz-hoa-hoc-chuc-nang-hien-tuong/) THAY ĐỔI TRẠNG THÁI TỔNG THỂ 1. Phối trộn, hòa tan và tổng hợp các chất 2. Chế tạo và làm bền vững cấu trúc của vật chất 3....

Các hiệu ứng khoa học để tham khảo với TRIZ: Hóa học (chức năng -> hiện tượng)

Các hiệu ứng trong lĩnh vực hóa học Bảng tra cứu: từ chức năng mong muốn, xác định hiện tượng có thể thực hiện được chức năng Xem thêm: bảng sắp xếp theo chiều tra cứu ngược lại (https://rosetta.vn/triz/cac-hieu-ung-khoa-hoc-de-tham-khao-voi-triz-hoa-hoc-hien-tuong-chuc-nang/) VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG 1. Phản ứng vận chuyển 2. Vận chuyển khí ở trạng thái hyđrat 3. Hòa tan các chất trong khí bị nén...

Tư liệu minh họa các cơ cấu kỹ thuật

Kênh Youtube Learn Engineering làm những video clip minh họa các nguyên lý hoạt động của cơ cấu máy móc, là nguồn cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật trực quan, dễ hiểu, ví dụ một bài giảng về cơ chế sang số trong lái xe ô tô: https://www.youtube.com/watch?v=devo3kdSPQY Hiểu biết về các hiện tượng, hiệu ứng, cơ chế khoa học kỹ thuật là nền tảng...

Làm thế nào để trở thành thiên tài

как стать гением - "Làm thế nào để trở thành thiên tài" là sách của G. Altshuller và I. Vertkin, kết quả của nghiên cứu về cách phát triển phẩm chất sáng tạo của con người. Sách này đặt nền tảng cho lý thuyết phát triển nhân cách sáng tạo (TRTL). (xem thêm: Classical TRIZ – 3 main theories) Cho đến nay, sách này chỉ có bản tiếng Nga,...

Khóa học về cách truyền đạt TRIZ cho trẻ em

Trên Youtube có trích đoạn các bài giảng của một workshop dạy về TRIZ cho trẻ em (workshop dành cho người lớn, không phải dành cho trẻ em), do nhóm "Thinking Approach" của Alexander Sokol tổ chức: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4D4C43C4573FAA8 Hai diễn giả là các nhà giáo ở Nga, tên là Alla Nesterenko và Tatiana Sidorchuk (họ có làm việc với Nikolai Khomenko trong dự án Jonathan Livingston, khai thác...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 2, chương 1.2: Kỹ thuật chia đôi – đoán số (trang 59-63)

PHẦN 2 DÃY SỐ Trong phương pháp luận về dạy học truyền thống, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để dạy số thứ tự cho trẻ em. Có thể khái quát là hầu như các phương pháp đó xoay quanh việc tiến hành một buổi học, ở đó các trẻ mẫu giáo được dạy để lặp lại thứ tự các con số. Hoạt động này mang đặc...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 2, chương 1: Kỹ thuật chia đôi (trang 57-58)

CHƯƠNG I. QUÁ TRÌNH SUY NGHĨ DỰA TRÊN SỰ CHIA ĐÔI PHẦN I. MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP Khi làm việc với các vấn đề sáng tạo, cần phải sử dụng các hoạt động suy nghĩ để cho phép chọn ra các thông tin cần thiết từ lĩnh vực của vấn đề. Chiến lược giải quyết vấn đề sáng tạo phụ thuộc vào cách mà các đặc điểm được...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 2: Phát triển tư duy (trang 53-56)

Phần 2 PHÁT TRIỂN TƯ DUY Ở TRẺ MẪU GIÁO MÔ TẢ CHUNG VỀ TƯ DUY SÁNG TẠO Tư duy (Suy nghĩ) thường được hiểu là hình thức cao nhất của sự nhận biết của con người, phản ánh hiện thực trước mắt, bằng cách tóm tắt và làm trung gian, thiết lập các liên kết và mối quan hệ giữa các đối tượng và hiện tượng. Suy...

Bản đồ các bước áp dụng TRIZ

Dưới đây là bản đồ các bước áp dụng TRIZ cho một vấn đề thiết kế kỹ thuật, do ông Isak Bukhman vẽ. Ông này là một chuyên gia TRIZ người Latvia, từng tham gia Invention Machine Corp. (phổ biến TRIZ từ Belarus, làm phần mềm Tech Optimizer nổi tiếng), sau đó sang Mỹ và có kinh nghiệm làm việc với Sig Sigma (lĩnh vực mà TRIZ được...

Back to Top