Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 1, mục 4: Đồng cảm (trang 25-28)

MỤC 4 ĐỒNG CẢM Mô tả phương pháp Phương pháp đồng cảm được phát triển bởi W. Gordon (Hoa Kỳ) vào giữa thế kỷ 20, và là một phần phương pháp tương tự (tiếng Anh: Synectics). Bản chất của phương pháp đồng cảm nằm ở việc chuyển đổi giữa hai thái cực quen và lạ. Cơ sở của phương pháp là việc đồng hoá bản thân - tự...

Back to Top