What Should We Know to Better Treat Coronavirus? | InnoCentive Challenge

Trong đợt bùng phát đại dịch COVID, trang web InnoCentive có đưa ra một vấn đề khác với bình thường: họ muốn tìm ý tưởng để đặt ra câu hỏi cần nghiên cứu nhằm giúp ích cho việc giải quyết dịch COVID. Tức là người tham gia cần nêu ra vấn đề nào nên được giải quyết, chứ không phải đưa ra lời giải cho vấn đề có...

Coursera miễn phí cấp chứng chỉ một số khóa học về sáng tạo

Các khóa học mở trực tuyến (MOOCs) ở Coursera thường thu tiền nếu người học muốn được cấp chứng chỉ. Trong đợt nhiều người ở nhà tránh dịch COVID-19, họ cấp chứng chỉ miễn phí cho một số khóa học, các bạn cần đăng ký trước 31/5/2020 để được nhận “khuyến mãi học” này. Các khóa học về phát triển tư duy sáng tạo trong nhóm miễn phí...

Back to Top