Các câu đố giải bằng Phương pháp phân chia (II)

Tôi viết lại lời giải cho các câu đố ở phần một (tuần trước): 1. Khi chú mèo đi hia vào vùng của thần "Ghét Ăn Chay" thì chú ăn thịt, còn khi vào vùng đất của thần "Ghét Ăn Thịt" thì chú chỉ ăn rau. 2. Con chim khi bay trên trời thì lấy cánh che nắng một lúc, khi ấy không bay được nên bị rơi...

Các câu đố giải bằng phương pháp phân chia

Những chuyên gia TRIZ có uy tín từng thống kê là phần lớn các bài toán kỹ thuật mà TRIZ từng nghiên cứu có thể giải được với lời giải là áp dụng một trong hai phương pháp phân chia: phân chia về thời gian, và phân chia về không gian. Gần nhất tôi nghe kết luận này là ở hội nghị TRIZfest 2019, ông Alex Lyubomirskiy (lý...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 2, chương 1.2: Kỹ thuật chia đôi – đoán số (trang 59-63)

PHẦN 2 DÃY SỐ Trong phương pháp luận về dạy học truyền thống, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để dạy số thứ tự cho trẻ em. Có thể khái quát là hầu như các phương pháp đó xoay quanh việc tiến hành một buổi học, ở đó các trẻ mẫu giáo được dạy để lặp lại thứ tự các con số. Hoạt động này mang đặc...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 2, chương 1: Kỹ thuật chia đôi (trang 57-58)

CHƯƠNG I. QUÁ TRÌNH SUY NGHĨ DỰA TRÊN SỰ CHIA ĐÔI PHẦN I. MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP Khi làm việc với các vấn đề sáng tạo, cần phải sử dụng các hoạt động suy nghĩ để cho phép chọn ra các thông tin cần thiết từ lĩnh vực của vấn đề. Chiến lược giải quyết vấn đề sáng tạo phụ thuộc vào cách mà các đặc điểm được...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 2: Phát triển tư duy (trang 53-56)

Phần 2 PHÁT TRIỂN TƯ DUY Ở TRẺ MẪU GIÁO MÔ TẢ CHUNG VỀ TƯ DUY SÁNG TẠO Tư duy (Suy nghĩ) thường được hiểu là hình thức cao nhất của sự nhận biết của con người, phản ánh hiện thực trước mắt, bằng cách tóm tắt và làm trung gian, thiết lập các liên kết và mối quan hệ giữa các đối tượng và hiện tượng. Suy...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 1, mục 5: Các trò chơi phát triển trí tưởng tượng (trang 47-52)

Mở rộng khái niệm (với các kỹ thuật tưởng tượng): Trò chơi & Bài tập sáng tạo Hoạt động: Ai chú ý? Mục đích: Tăng cường sự hiểu biết về các kỹ thuật tưởng tượng Dụng cụ: Giáo viên cho thấy những bức tranh mô tả các vật thể với các đặc điểm được thể hiện rõ ràng về hành động của các Pháp sư (tăng-giảm, tích cực-đứng...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 1, mục 5: Các kỹ thuật tưởng tượng, 5.4. Tích cực hóa – đứng yên, 5.5. Chuyên môn hóa – đa năng hóa, và 5.6. Đảo ngược (trang 40-46)

5.4. KỸ THUẬT "TÍCH CỰC HÓA - ĐỨNG YÊN" MÔ TẢ KỸ THUẬT Khi Pháp sư Tích Cực Hóa hành động, tất cả những thứ vô tri vô giác trở nên sống động và bắt đầu chuyển động, trong khi những sinh vật trở nên năng động hơn nữa. Khi Pháp sư Đứng Yên hành động, tất cả các sinh vật trở nên bất động, và tất cả...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 1, mục 5: Các kỹ thuật tưởng tượng, 5.3. Chuyển đổi thời gian (trang 35-39)

5.3. KỸ THUẬT "CHUYỂN ĐỔI ĐẶC TÍNH VỀ THỜI GIAN" MÔ TẢ KỸ THUẬT Tưởng tượng dựa trên sự thay đổi các thuộc tính của thời gian. Đây là kỹ thuật nhiều chức năng, bởi vì các tính chất khác nhau của thời gian được sử dụng để biến đổi. Các Pháp sư Thời gian có thể: - Tăng tốc các quá trình đang diễn ra trong một...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần 1, mục 5: Các kỹ thuật tưởng tượng, 5.1. Tăng-Giảm và 5.2. Phân chia-Hợp nhất (trang 29-34)

MỤC 5 CÁC KỸ THUẬT TƯỞNG TƯỢNG ĐIỂN HÌNH MÔ TẢ CHUNG CỦA CÁC KỸ THUẬT Các kỹ thuật tưởng tượng điển hình (sau đây viết tắt là TTF - typical techniques of fantasizing) đã được G. S. Altshuller tạo ra vào những năm 1970 để kích thích hoạt động tư duy của những người tham gia vào việc sáng chế. Trong nền tảng của TTF có các...

Back to Top