Seminar phát triển TRIZ tháng 7/2022

Sau một thời gian chuẩn bị, buổi seminar online phát triển TRIZ đầu tiên ở thời kỳ "hậu Phan Dũng" sẽ được tổ chức vào lúc 16:00-18:00 ngày thứ bảy 16/7/2022. Xin mời các bạn đăng ký tham dự ở địa chỉ: https://www.facebook.com/events/617120932798409 Trong buổi seminar này, chúng ta sẽ hân hạnh được xem bài trình bày và giao lưu với diễn giả Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó...

An analysis of 40 years teaching enlarged TRIZ in Vietnam

Đầu năm 2019, chúng tôi có phân tích dữ liệu trong quyển sách "Đổi mới giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc nhờ sáng tạo (một số kết quả đạt được trong hơn 40 năm qua)" của thầy Phan Dũng (bản PDF của sách được tặng cho mọi người ở trang web của cstc.vn). Xem bài: Một số kết quả của các khóa dạy...

Một số kết quả của các khóa dạy TRIZ mở rộng ở trung tâm TSK-CSTC

Chúng tôi dùng thống kê để phân tích tác động của các khóa học "Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới trong giải quyết vấn đề và ra quyết định" (TRIZ mở rộng), được dạy ở Trung tâm TSK-CSTC, theo các bản thu hoạch đã được số hóa và công bố trong sách của thầy Phan Dũng: Phân tích các bản thu hoạch của học viên TSK. Dưới...

Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần đánh giá sách

Hoạt động Tư duy cho Trẻ em, của Tatiana Sidorchuk và Nikolai Khomenko, được Cal Halliburton và Sue McCarthy viết đánh giá Tựa đề: Hoạt động tư duy cho trẻ em: Phát triển sự sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực ngôn ngữ cho trẻ ở độ tuổi 3 - 8; Thông qua TRIZ và các phương pháp đổi mới khác: Cẩm nang học...

Tóm tắt về phương pháp dạy tư duy OTSM-TRIZ cho trẻ em của Khomenko

Ở trang mạng OTSM-TRIZ.org có một bài trình bày của Nikolai Khomenko tóm tắt việc họ tổ chức dạy các hoạt động tư duy theo phương pháp OTSM-TRIZ cho trẻ em ở Nga, và phổ biến ra quốc tế qua mạng lưới của dự án Jonathan Livingston. Lý thuyết TRIZ và OTSM thì do Genrikh Altshuller & Nikolai Khomenko chủ trì phát triển, phần hoạt động và phương pháp sư...

Phân tích các bản thu hoạch của học viên TSK

Trong quyển ebook "... Xây dựng con người hạnh phúc... " mà thầy Phan Dũng tặng mọi người (tải ở trang web của TSK), có hơn 300 bản thu hoạch của cựu học viên các lớp Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng) của TSK. Có lẽ ở TSK còn lưu hàng chục ngàn bài thu hoạch của cựu học viên, tuy nhiên số...

Back to Top