Tại sao AI sẽ vượt qua con người trong việc giải quyết vấn đề?

Gần đây, một sản phẩm trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - AI) có tên gọi là ChatGPT được ra mắt công chúng và thu hút nhiều sự chú ý. Với lượng tri thức khổng lồ tích lũy trong nó và khả năng vận dụng tri thức tốt đáng kinh ngạc so với các sản phẩm AI trước đây, ChatGPT đang khơi lại câu hỏi là những lĩnh...

Dialectics – Triết học biện chứng

http://triz.rosetta.vn/summary/?path=notes&map=Dialectics.mm Tài liệu: xem chương 9. Tư duy biện chứng, trong tập 3 của bộ sách "Sáng tạo và đổi mới" của Phan Dũng.

Ba cách tiếp cận để cải tiến cách suy nghĩ

Trong bài "Một loại máy tính đang bị phí phạm" của Phan Dũng trên tạp chí "Thế Giới Mới" số 37, ra tháng 9/1992, có phân nhóm ba cách tiếp cận về tư duy sáng tạo: Nói một cách gần đúng, hiện nay có ba cách tiếp cận giải quyết vấn đề cải tiến cách suy nghĩ: - Cách thứ nhất nghiêng về khía cạnh tâm lý, nhằm phát...

Lý thuyết tư duy sáng tạo hệ thống và nhu cầu thời đại

Giai đoạn năm 1986 khi chuẩn bị đổi mới, hệ thống chính trị phát động "đổi mới tư duy". Lúc ấy các thầy Phan Dũng và Dương Xuân Bảo viết bài góp ý cho đại hội Đảng có trình bày tư duy sáng tạo là công cụ chìa khóa để hỗ trợ đổi mới. Nhưng thật ra phương châm "đổi mới tư duy" vào năm 1986 của người...

Con đường phổ biến môn khoa học TRIZ trong một nước

Trong bộ sách về Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới, PGS. Phan Dũng nêu các phương pháp: Phổ biến kiến thức một bộ môn khoa học nào đó thường được thể hiện dưới các hình thức: Đăng trên báo chí các bài viết dễ hiểu về môn khoa học đó để nhiều người đọc, từ đó họ sẽ tìm hiểu thêm, sâu hơn. Tổ chức các...

TRIZ chỉ vượt trội khi gặp các vấn đề phức tạp

Trong tài liệu Pavel Livotov, "TRIZ and Innovation Management", INNOVATOR, August 2008, có đề cập là khi vấn đề càng khó thì TRIZ càng hữu dụng, vì hệ thống phương pháp của TRIZ phù hợp với đặc điểm đó (chắc do sự phân tích toàn diện theo kiểu thuật toán từng bước): 2. A positive attitude towards complexity Instead of simplifying complex combinations and interactions when analysing a...

Thầy Phan Dũng nói về khoa học sáng tạo – Người đương thời VTV

Chương trình Người đương thời mời PGS. Phan Dũng từ năm 2007, có bản lưu trên YouTube: https://youtu.be/4fcZloJIaJs Về mặt nguyên lý, thầy Phan Dũng có nhắc đến các vấn đề này: - Mức sáng tạo càng cao thì thời gian thấy được thành quả càng lâu. Tức là sáng tạo ra những thứ dễ hơn thì nhanh thu được kết quả hơn (như: lợi nhuận). - Môi...

Back to Top