Seminar phát triển TRIZ tháng 1/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 21/1/2024. Nội dung của seminar này tập trung vào phương pháp Cause-effect chain analysis (CECA) để phân tích các vấn đề nhỏ của bài toán. Phương pháp này thường được sử dụng trong quá trình xác định vấn đề (xin xem lại nội dung Seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023 về quy trình từng bước để giải quyết một vấn đề kỹ thuật với một số công cụ của TRIZ). Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/893197542540067

– Thời gian: 17h -18h30, ngày chủ nhật 21/1/2024

– Tiêu đề:

Phương pháp khảo sát chuỗi nhân quả (CECA) trong TRIZ để phân tích vấn đề và xác định phổ các bài toán cụ thể

– Người trình bày: Ngô Thanh Liêm – nhóm TRIZ Studies

– Nội dung seminar: Bài này triển khai cụ thể về Cause-effect chain analysis (CECA) – một công cụ TRIZ thường dùng trong quy trình giải quyết vấn đề, như đã đề cập ở seminar phát triển TRIZ tháng 6/2023. Công cụ CECA thường được dùng để vẽ ra sơ đồ chuỗi các bài toán nhỏ tác động liên tiếp nhau, nhằm xác định các nguyên nhân gốc của vấn đề, từ đó lập được phổ các bài toán cụ thể, giúp chia vấn đề phức tạp ban đầu thành nhiều bài toán nhỏ, dễ giải quyết hơn.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/Vyb6W2kuWdY8wnLr7

Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top