Seminar phát triển TRIZ tháng 3/2024 sẽ được tổ chức vào lúc 17:00-18:30 ngày chủ nhật 24/3/2024. Trong seminar này, diễn giả Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) sẽ trình bày kết quả nghiên cứu về sáng tạo và đổi mới ở doanh nghiệp. Xin mời các bạn xem thông tin ở trang sự kiện:

https://www.facebook.com/events/980964143446338

– Thời gian: 17h -18h30, ngày chủ nhật 24/3/2024

– Tiêu đề:

Một số kết quả nghiên cứu về tính sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp Việt Nam

– Người trình bày: Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) – Đại học Công nghiệp Hà Nội

– Giới thiệu diễn giả: thầy Nguyễn Minh Tân (Mr Triz) hiện đang công tác tại ĐH Công nghiệp Hà Nội. Thầy Tân đã có 14 năm giảng dạy và tư vấn TRIZ, tổ chức được 104 khóa cho khoảng 5.000 người, trong đó một nửa là các doanh nghiệp. Đã tư vấn TRIZ cho các tập đoàn lớn như Samsung, Foster, Khang Minh, Fecon,… áp dụng TRIZ trong đổi mới các công đoạn sản xuất. Có những cải tiến mang lại lợi ích hơn 1 triệu USD/1 tháng. Với sự góp sức của thầy Tân, hiện tại ĐH Công nghiệp Hà Nội là trường đầu tiên và duy nhất ở miền Bắc đưa môn học này vào chương trình đào tạo chính khóa cho sinh viên.

– Nội dung seminar: thầy Nguyễn Minh Tân đã thực hiện một số đề tài nghiên cứu về sáng tạo và đổi mới trong các doanh nghiệp, đúc kết được kinh nghiệm của các doanh nghiệp về quản trị sáng tạo, các kết quả đó sẽ được trình bày trong seminar này.

– Hình thức: Zoom online, đăng ký qua form: https://forms.gle/uVtincAhcVBYMvK4A
Chương trình cũng sẽ được livestream qua kênh bit.ly/seminartriz (Youtube).

Back to Top