Coursera miễn phí cấp chứng chỉ một số khóa học về sáng tạo

Các khóa học mở trực tuyến (MOOCs) ở Coursera thường thu tiền nếu người học muốn được cấp chứng chỉ. Trong đợt nhiều người ở nhà tránh dịch COVID-19, họ cấp chứng chỉ miễn phí cho một số khóa học, các bạn cần đăng ký trước 31/5/2020 để được nhận “khuyến mãi học” này. Các khóa học về phát triển tư duy sáng tạo trong nhóm miễn phí...

Ba cách tiếp cận để cải tiến cách suy nghĩ

Trong bài "Một loại máy tính đang bị phí phạm" của Phan Dũng trên tạp chí "Thế Giới Mới" số 37, ra tháng 9/1992, có phân nhóm ba cách tiếp cận về tư duy sáng tạo: Nói một cách gần đúng, hiện nay có ba cách tiếp cận giải quyết vấn đề cải tiến cách suy nghĩ: - Cách thứ nhất nghiêng về khía cạnh tâm lý, nhằm phát...

Back to Top