Hội nghị TRIZfest 2019 do hiệp hội TRIZ thế giới (International TRIZ Association, viết tắt là MATRIZ, trang web matriz.org) tổ chức vào 11-14/9/2019 ở Heilbronn, Đức. Ngày 11 dùng cho một số tutorials, ngày 12-13 trình bày các báo cáo, ngày 14 có một người bảo vệ luận án làm TRIZ Master và đại hội bầu chọn ban điều hành MATRIZ nhiệm kỳ 2 năm tới).

Tôi có tham dự hội nghị, trao đổi với những người tham dự để tìm hiểu về tình hình TRIZ trên thế giới. Thông tin thu được từ hội nghị này, tôi tóm tắt vào mind-map sau:

+ Xem trực tiếp trên web: http://triz.rosetta.vn/archive/MATRIZ/TRIZfest2019/

+ Bản PDF: TRIZfest_2019_memo

Có một số sách mới xuất bản được giới thiệu tại hội nghị này, gồm sách cho TRIZ trình độ 1 theo khung kiến thức của MATRIZ, và một sách khảo sát sâu về các quy luật phát triển của các hệ thống kỹ thuật.

Back to Top