A. Einstein: Tấm gương lớn của Tư duy độc lập

ALBERT EINSTEIN TẤM GƯƠNG LỚN CỦA TƯ DUY ĐỘC LẬP Nguyễn Xuân Xanh Mục đích (của giáo dục) phải là đào tạo ra những cá nhân biết tự hành động và tư duy độc lập, nhưng lại nhìn thấy nhiệm vụ cao cả nhất của cuộc đời trong sự phục vụ cộng đồng. Albert Einstein … Đọc tiếp A. Einstein: Tấm gương lớn của Tư duy độc lập