Albert Einstein có mặt trên tạp chí Nam Phong

ALBERT EINSTEIN CÓ MẶT TRÊN TẠP CHÍ NAM PHONG ĐI TÌM DẤU CHÂN NGƯỜI XƯA ĐỂ HIỂU THÊM CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI NAY Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Lời nói đầu. Cuối tháng 10, 2022, qua sự giới thiệu của một “nữ sĩ” kính mến, chị Phan Thanh Lệ Hằng, tôi rất hân hạnh quen biết … Đọc tiếp Albert Einstein có mặt trên tạp chí Nam Phong