Ca ngợi Lý tính và Khoa học (Paul Hazard)

CA NGỢI LÝ TÍNH và KHOA HỌC Nguyễn Xuân Xanh chọn lọc và chuyển ngữ từ Paul Hazard, European Thought in the Eighteenth Century. Đoạn dưới đây đã được đăng trong: Kỷ yếu Hạt Higgs và Mô hình chuẩn   Những ý tưởng từ từ chín muồi, rồi thình lình bùng lên thành ánh sáng … Đọc tiếp Ca ngợi Lý tính và Khoa học (Paul Hazard)