Dẫn nhập sách Hoàng đế Minh Trị của Donald Keene

HOÀNG ĐẾ MINH TRỊ và  THẾ GIỚI CỦA ÔNG Tác giả Donald Keene Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   “Có quốc gia nào trung quân, ái quốc hơn (Nhật Bản) không?”    -“Không có”  (Trong Võ Sĩ Đạo)   Hởi các thần dân, hãy hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương đối với anh chị, … Đọc tiếp Dẫn nhập sách Hoàng đế Minh Trị của Donald Keene