Erwin Schrödinger và Con đường

  ERWIN SCHRÖDINGER và CON ĐƯỜNG (1887-1961) Cha đẻ của cơ học sóng trong thuyết lượng tử. Ông được giải Nobel vật lý năm 1933. Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu “Ai sống trong những điều kiện thoải mái tạm chấp nhận được và an toàn, và cho rằng những thứ đó là tiêu chuẩn tự nhiên … Đọc tiếp Erwin Schrödinger và Con đường