Francis Bacon – Fukuzawa Yukichi và Việt Nam

FRANCIS BACON FUKUZAWA YUKICHI (TRUNG QUỐC) VÀ VIỆT NAM Nguyễn Xuân Xanh   Bây giờ mục tiêu đích thực và chính đáng của khoa học đơn giản là cái này, rằng cuộc sống con người cần được làm giàu có bởi các khám phá mới và sức mạnh (của chúng).” FRANCIS BACON   Đó là … Đọc tiếp Francis Bacon – Fukuzawa Yukichi và Việt Nam