Giáo sư vật lý giải Nobel Gerard ‘t Hooft sắp thăm Đà Lạt: Thông cáo báo chí

GS vật lý giải Nobel Gerard ‘t Hooft và phu nhân Albertha Sắp thăm Đà Lạt vào đầu tháng 5, 2018 THÔNG CÁO BÁO CHÍ   Ai một lần được tiếp xúc với những tài năng vĩ đại sẽ thay đổi thước đo tinh thần cho cuộc đời, và cuộc tiếp xúc như thế là … Đọc tiếp Giáo sư vật lý giải Nobel Gerard ‘t Hooft sắp thăm Đà Lạt: Thông cáo báo chí