Giới thiệu Thiền và Văn hóa Nhật Bản

THIỀN VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN Nguyên tác: Suzuki T. Daisetsu Dịch giả: Nguyễn Nam Trân Nguyễn Xuân Xanh Giới thiệu   Giới thiệu Nhà nghiên cứu và học giả Nguyễn Nam Trân (Đào Hữu Dũng) vừa xuất bản tác phẩm lớn Thiền và Văn hóa Nhật Bản của tác giả Suzuki T. Daisetsu (1870-1966) … Đọc tiếp Giới thiệu Thiền và Văn hóa Nhật Bản