Hội thảo Khoa học để Phát triển tại Quy Nhơn 2018

  HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN TẠI TRUNG TÂM QUỐC TẾ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH QUY NHƠN NGÀY 9-10/5/2018 Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Tôi có vinh dự tham gia hội nghị quan trọng này thảo luận về đề tài rất “sát sườn”, gắn liền với sự sống còn … Đọc tiếp Hội thảo Khoa học để Phát triển tại Quy Nhơn 2018