“Không thể yêu nước trong sự vô minh”

“KHÔNG THỂ YÊU NƯỚC TRONG SỰ VÔ MINH” Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Tôi đăng lại bài này từ báo Tuổi Trẻ để cho đầy đủ và đọc giả có thể tìm thấy dễ dàng trên trang mạng này. Bài được đăng ngày 25.3. 2012: https://tuoitre.vn/khong-the-yeu-nuoc-trong-su-vo-minh-483903.htm Nếu khẩu hiệu khai sáng của Immanuel Kant … Đọc tiếp “Không thể yêu nước trong sự vô minh”