Lá thư cuối cùng của W. A. Mozart gửi cha

LÁ THƯ CUỐI CÙNG CỦA W. A. MOZART GỬI CHA: SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT Nguyễn Xuân Xanh   Một hiện tượng như Mozart luôn luôn vẫn là một kỳ quan, điều không thể cắt nghĩa được. Johann Wolfgang von Goethe Các chế độ âm nhạc không bao giờ bị xáo trộn mà không gây … Đọc tiếp Lá thư cuối cùng của W. A. Mozart gửi cha