Nắng lên (thơ)

NẮNG LÊN NGUYỄN XUÂN XANH   Ai có lửa trong người và tâm hồn, không thể dấu nó, và – người ta muốn cho nó cháy lên hơn là tắt đi. Vincent van Gogh   Lời nói đầu. MÙA XUÂN ĐANG ĐẾN TRÊN ĐẤT CHÂU ÂU, và cũng trên cả vùng Bắc bán cầu. Các … Đọc tiếp Nắng lên (thơ)