Nguyễn Sĩ Huyên và Hành trình Việt Nam

BÁC SĨ NGUYỄN SĨ HUYÊN và HÀNH TRÌNH VIỆT NAM   Y học là ngành khoa học cao quý nhất. Hippocrates   Nhân có sự kiện Họp Zoom ngày 25. 7 vừa qua của Nhóm Edu-Sci, với nhiều bài đóng góp của các nhà nghiên cứu Việt Nam, trong đó có Bác sĩ Nguyễn Sĩ … Đọc tiếp Nguyễn Sĩ Huyên và Hành trình Việt Nam