Nils Holgersson của Selma Lagerlöf

NILS HOLGERSSON TƯỢNG ĐÀI TÁC PHẨM CỦA SELMA LAGERLÖF Và ảnh hưởng của nó lên Karl Popper và Kenzaburo Oe Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Trong nhiều thế giới mà con người được ban tặng không phải từ tự nhiên, mà từ trí tuệ của chính mình, thì thế giới sách là vĩ đại … Đọc tiếp Nils Holgersson của Selma Lagerlöf