Shibusawa Eiichi: Doanh Nhân Lập Quốc Vĩ Đại của Nhật Bản

SHIBUSAWA EIICHI DOANH NHÂN LẬP QUỐC VĨ ĐẠI THỜI MINH TRỊ DUY TÂN Lời nói đầu. Dưới đây là hai bài giới thiệu, một của GS Trần Văn Thọ, một của tôi, cho quyển Tự truyện có tên Vũ Dạ Đàm (Nói chuyện trong đêm mưa) của Shibusawa Eiichi, một trong những nhà lập quốc … Đọc tiếp Shibusawa Eiichi: Doanh Nhân Lập Quốc Vĩ Đại của Nhật Bản