Tiểu sử Donald Keene

DONALD KEENE VÀ NHẬT BẢN NGUYỄN XUÂN XANH giới thiệu   Tôi không thể không nghĩ rằng mình có mối liên hệ duyên nghiệp đặc biệt nào với đất nước và người dân Nhật Bản. Donald Keene   Niềm vui chưa trọn vẹn, tác giả Donald Keene chưa nhìn thấy được bản tiếng Việt của … Đọc tiếp Tiểu sử Donald Keene