Tư tưởng giáo dục của J. H. PESTALOZZI

Tư tưởng giáo dục của JOHANN HEINRICH PESTALOZZI Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Nhân nói về nền Giáo dục miền Nam trước 1975  Lê Xuân Khoa: Đại học miền Nam trước 1975 đầy tính khai phóng và nhân bản, tôi không thể không trình bày đôi chút về ý tưởng của nhà giáo dục khai … Đọc tiếp Tư tưởng giáo dục của J. H. PESTALOZZI