Vũ Trụ Huyền Diệu của GS Nguyễn Quang Riệu

ĐỌC “VŨ TRỤ HUYỀN DIỆU” của GS Nguyễn Quang Riệu, Paris  Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. GS Thiên văn học Nguyễn Quang Riệu mất ngày 5/01/2021 tại Paris trong sự thương tiếc của đồng nghiệp và bè bạn quốc tế cũng như Việt Nam. Dưới đây tôi xin đăng lại bài giới thiệu của … Đọc tiếp Vũ Trụ Huyền Diệu của GS Nguyễn Quang Riệu