Yoichiro Nambu – Một thiên tài hiền hòa và nhân hậu

  YOICHIRO NAMBU: ĐÃ RA ĐI MỘT THIÊN TÀI HIỀN HÒA VÀ NHÂN HẬU (2016) Tác giả: Madhusree Mukerjee (Courtesy of Huffingtonpost) Người dịch: Nguyễn Trọng Hiền & Nguyễn Xuân Xanh   Lời giới thiệu. Yoichiro Nambu, người Mỹ gốc Nhật, là một trong những người khổng lồ của thế kỷ 20 trong ngành vật … Đọc tiếp Yoichiro Nambu – Một thiên tài hiền hòa và nhân hậu