Bernhard Riemann – Người xây nền Hình học cho lý thuyết tương đối của Einstein

Published on Author admin

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Ngày 10 tháng 6 năm 1854, một số các giáo sư Toán của trường Đại học Göttingen,
dưới sự chủ trì của Friedrich Gauss, nhà Toán học hàng đầu của Đức, tụ họp lại để
nghe một giảng viên trẻ tên là Riemann trình bày bài Habilitation lecture
của mình. Tiêu đề của bài nói chuyện là Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (Về những giả thuyết làm nền tảng cho Hình học). Hầu hết đều không hiểu nhiều những gì nhà Toán học trẻ tuổi nói, trừ Gauss tỏ ra rất ấn tượng và thích thú. Và một điều bất thường nữa là bài thuyết trình chỉ toàn bằng lời, không có một hình vẽ, không có một phương trình nào trên bảng cả. Một năm sau đó, Gauss qua đời. Mười năm sau giới Toán học mới bắt đầu hiểu dần ra nội dung của bài nói chuyện và cũng chính nội dung bài nói chuyện ấy sẽ mở ra một ngành Hình học mới – Hình học Riemann – làm nền tảng cho Lý Thuyết Tương đối của Einstein sau này.

Xin xem bài viết trong file sau:
https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/07/Riemann.pdf